Уставни суд да обусатави избор 27 јавнотужилачка функционера

Алумни клуб Правосудне академије је данас 23.05.2017. године тражио од Уставног суда да донесе меру мојом ће обуставити поступак избора 27 заменика јавних тужилаца у тужилаштвима широм Србије које тренутно спроводи Државног већа тужилаца (ДВТ).

Ова мера је неопходна како би се ДВТ спречио да противно Закону о јавном тужилаштву спроведе текуће конкурсе и она би трајала док Уставни суд не оконча поступак оцене законитости Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца који се први пут бира („Службени гласник РС“, бр. 80/16) који је у току пред овим судом.

ДВТ је упознат да је наведени Правилник оспорен, након ког сазнања у просеку једном месечно расписује конкурсе за јавнотужилачке функционере, не би ли пре одлуке суда у сумњивом поступку на важна места предложио одабране кандидате.

Алумни клуб ПА подсећа да је приликом претходног конкурса ДВТ такође поступао нетранспарентно и крио од јавности факултетске оцене предложених кандидата за заменике јавних тужилаца јер није предложио најбоље кандидате, због чега је морао да реагује и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић.

У Београду 23.05.2017. године.