Уставни суд доставио своју одлуку

Ради отклања великих дилема и забуна у јавности, саопштавамо да је, након што је 19.7.2017. усвојио одлуку, Уставни суд 24.7.2017. доставио писану одлуку којом је покренуо поступак оцене законитости правилника Државног већа тужилаца (ДВТ) о првом избору на тужилачку функцију и којом је одредио привремену меру – суспензију свих конкурса за нове заменике тужилаца. Тиме се јавнотужилачка организација нашла у својеврсној блокади до коначне одлуке Уставног суда о законитости правилника. Тим поводом се Уставни суд није огласио никаквим отвореним писмом, како се чуло у јавности, нити је Уставни суд демантовао раније наводе Алумни клуба.

Привремена мера Уставног суда не објављује се по правилу у ”Службеном гласнику” већ, због свој хитне природе и спречавања неотклоњиве штете, дејствује и обавезује чим је објављена, па је достављањем поменуте одлуке Алумни клубу Правосудне академије (АК ПА) омогућено да се и Народна скупштина детаљно упозна с њеним разлозима и да застане са избором 18 кандидата за заменике јавних тужилаца по предлогу ДВТ до коначне одлуке Уставног суда.

АК ПА апелује и због ових 18 кандидата који се налазе пред парламентом, да парламент застане са избором, како се након коначне одлуке Уставног суда не би испоставило да су незаконито постали заменици тужилаца. Коначна одлука Уставног суда би могла да има последице на судбину оптужница и истрага коју би ти тужиоци предузели, обзиром да је могућа ревизија одлуке о њиховом избору на основу Закона о Уставном суду, те није потпуно и тачно јавно тумачење Удружења тужилаца Србије да одлуке Уставног суда делују само pro futuro, за будућност, већ оне могу изазвати последице и на свршене изборе за тужиоце.

Уставни суд не само да је прихватио иницијативу АК ПА и Удружења за заштиту уставности и законитости, већ је самоиницијативно, по службеној дужности, одлучио да преиспита мноштво других одредаба правилника, па и оне о постојању неколико конкурсних комисија ДВТ. Тиме је потврђена сумња АК ПА да правилник обилује мноштвом грешака до којих је дошло зато што је ДВТ занемарио ранија упозорења АК ПА. Верујемо да ће за неколико месеци правилник бити дефинитивно стављен ван снаге, јер покретање поступка оцене законитости пред Уставним судом, према досадашњој пракси, готово увек води утврђењу незаконитости.

АК ПА ће, као и до сада, бити конструктиван у превазилажењу новонастале ситуације и предложиће хитне измене прописа у области избора тужилаца и судија у смислу транспаретности поступка избора, владавине права, што је у интересу свих учесника у поступку укључујући полазнике Правосудне академије и судијске и тужилачке помоћнике.

Одлуку уставног суда можете преузети у целост:

Одлука Уставног суда од 19.07.2017. године