Уставни суд одбацио иницијативе АКПА о дискриминацији младих судија и тужилаца

Уставни суд је одбацио иницијативе Алумни клуба Правосудне академије (АКПА) за покретање поступка за оцену уставности одредаба Закона о Високом савету судства и Закона о Државном већу тужилаца које искључују право судијама и тужиоцима на првом мандату да бирају кандидате за чланове Високог савета судства и Државног већа тужилаца. АКПА ће уважити одлуке Уставног суда и снажно позива да се без одлагања настави поступак измене Устава који ће из нашег највишег правног акта уклонити “уставну дискриминацију” и категорисање судија и тужилаца.

У одлуци Уставног суда се између осталог наводи да: “важећи уставни поредак Републике Србије у коме, за сада, условно речено, постоје две категорије судија, не искључује могућност да у односу на друга питања постоји разлика у положају судија на сталној судијској функцији и судија који су први пут изабрани на трогодишњи мандат. Овакво разликовање утврђује и сам Устав”. Такође се наводи да су судије који су изабрани на први мандат изузети од начела салности функције, а исто образложење се односи и на заменике јавних тужилаца.

АКПА сматра да донете одлуке Уставног суда заправо указују да наш највиши правни акт садржи основ за категорисање судија и тужилаца у два реда, те да данас преко 600 носилаца правосудних функција заправо нема гаранцију сталности функције нити право да бира своје представнике у највиша правосудна тела. При томе, неки од најзначајних медијских предмета су поверени судијама и тужиоцима из ове категорије. Њихов положај није равноправан са осталим колегама, а то даље значи да су те судије и тужиоци мање заштићени од непримерених утицаја на њихов рад.

АКПА зато позива Народну скупштину да без одлагања настави рад на измени Устава како би се мањкавости правосудног система исправиле и како бисмо изградили већи степен судске независности и тужилачке самосталности.