Велика конференција о заштити људских права у Палати Србије

 

У Палати Србија дана 10.03.2017. године је одржана велика међународна конференција са темом ”Правосуђе у процесу европских интеграција: изазови и могућности за делотворну заштиту људских права”, под покровитељством Министарства правде, Правосудне академије и пројекта ,,Подршка Европске уније Правосудној академији”, којој су у својству представника Алумни клуба Правосудне академије присуствовали председник Синиша Трифуновић и потпредседник Стефан Петровић.

Конферанција се бавила питањем односа између Европског суда за људска права и националних судова, као и односном Уставног суда и редовних судова, што је изазвало полемику међу учесницима. Разматране су теме везане за уставне жалбе и представнке пред Европским судом за људска права. Већина присутних се заложила за увођење праксе позивања на конкретне пресуде суда у Стразбуру у домаћим одлукама, а поједини учесници су се залагали и за позивање на конкретне одлуке Уставног суда у појединачним случајевима. У том смислу је указано на техничке препреке са којима се сусреће правосуђе у Србији, јер не постоји јединствена база судске праске која је на једноставан начин доступна носиоцима правосудних функција, те се зато ради на њеном формирању. Такође је у плану да се оснује и мрежа правних експерата из сфере Европске конвенције за заштиту људских права, а правни факултети би у сарадњи са Правосудном академијом требали да развију посебне курикулуме у том правцу.

Став Алумни клуба је да је у достизању наведених циљева кључна почетна и стална обука коју спроводи Правосудна академија. Управо је обука коју су полазници Правосудне академије завршили једна од главних њихових предности, с обзиром да су полазници сих досадашњих генреција Правосудне академије боравили у студијској посети Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру, те поседују посебна знања из ове области, али правосуђе још увек не омогућава свршеним полазницима Правосудне академије заузимање оног места у правосудном систему за које су обучени, већ се напротив од стране ДВТ-а и ВСС-а предлажу углавном кандидати који нису завршини никакву обуку из области Европске конвенције за заштиту људских права.

Отварању конференције присуствовали су председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић, председник Уставног суда Републике Србије, Весна Илић – Прелић, шеф сектора операције Делегације ЕУ у Републици Србији, Николас Бизел, директор Правосудне академије, Ненад Вујић и државни секретар Министарства правде Републике Србије, Радомир Илић. Учесници конференције су били и Луис Лопес Гера, судија Европског суда за људска права, Зденек Кин, судија Врховног управног суда Чешке Републике, Славица Бани, бивша судија Уставног суда Републике Хрватске, те бише судије Уставног суда Републике Србије, као и професори права.

Важно је истаћи да почетна обука на Правосудној академији није била у фокусу конференције, али је и поред тога била поменута у излагању више учесника, па је председница Уставног суда Републике Србије, судија Весна Илић – Прелић истакла велики значај Академије, као једне од правосудних институција која заједно са судовима представља неодвојиви део заштите и унапређења људских права и истакла и жаљење због чињенице да почетна обука коју спроводи Правосудна академија, није дала довољно ефекта у овом тренутку, али да су кандидати који су је завршили свакако спремни за обављање судијске и тужилачке фунцкије. Николас Бизел је, између осталог, навео да су полазници Правосудне академије у свом раду једни од ретких који су прошли обуку која укључује и праксу Европског суда за људска права. Државни секретар у Министарству правде Радомир Илић је поменуо да је и он сам завршио почетну обуку на Правосудној академији, те да су сви полазници почетне обуке који су прошли кроз ПА, након ступања на правосудне фунцкије, у свом раду узимали у обзир праксу Европског суда за људска права, цитирајући је у образложењима својих одлука.