Велики број судија са Правосудне академије

Јучерашњим полагањем заклетв у Народној скупштини Републике Србије, окончан је највећи избор судија још од општег реизбора 2009. године. Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) очекује да ће повећање укупног броја судија допринети ефикасности правног система.

Већина новоизабраних судија долази из реда судијских сарадника, а значајна новост јесте што је на судијске функције ступило и 57 свршених полазника Правосудне академије, институције која након уставних измена треба да постане обавезна степеница у обуци свих будућих судија и тужилаца. Правосудни систем, познат по спором прихватању промена је након јучерашњег избора показао да ипак има слуха и простора за реформе и то пре свега захваљујући Високом савету судства (ВСС) који је Народној скупштини предложио кандидате.

АКПА је након ступања на функцију нових судија постао удружење које поред полазника Правосудне акдемије у свом чланству има значајан број младих судија и тужилаца и у текућем реформском процесу ће наставити да предлаже нормативна решења за која сматра да ће унапредити владавину права у нашем друштву. АКПА ће настојати и да допринесе поновном успостављању дијалога између свих кључних носилаца правосудне политике, а који је отежан након скоро двогодишње јавне расправе о уставним изменама, јер тренутно постоје изразите поделе у струковним удружењима која су сврстана у таборе. АКПА ће овај проблем осветлити организовањем јавних дебата и серијом видео интервјуа које ће ускоро почети да објављује, док ће у фокусу деловања остати и питање реформе Правосудне академија која би требало да буде устројена као самостална институција, у складу са препорукама Венецијанске комисије, чврсто повезана са правосудним саветима и чији би полазници били све будуће судије и тужиоци.