ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА: КОНКУРС ЗА 58 СУДИЈA КАО МАЊКАВОСТ НА ДРЖАВНОМ НИВОУ

Заштитник грађана објавио је 15. марта 2017. године Редовни годишњи извештај за 2016. годину.

Заштитник грађана (ЗГ) међу четири највеће ”Мањкавости на државном нивоу” у ресору правде наводи то што је Високи савет судства након почетка примене Закона о допунама Закона о судијама огласио избор за већи број судија упркос томе што није донео предвиђени правилник о програму и начину полагања испита за кандидате за судију. ЗГ сматра да објављивање огласа у тој ситуацији ”оправдано доводи у сумњу мотиве” којима се ВСС руководио објављујући огласе, те истиче да ”арбитрарност и произвољност не смеју наћи место ни у једној фази изборног поступка”. ЗГ закључује да је овакво објављивање огласа могло да има далекосежне последице и да додатно наруши поверење грађана у рад судова, али су након реаговања стручне јавности огласи поништени.

Подсећамо да је ВСС 15.11.2016. поништио огласе од 2.9. и 7.9.2016. за прекршајне, основне, више, привредне и апелационе судове те за Прекршајни апелациони суд, након што је Алумни клуб Правосудне академије у медијима указао на очигледно незаконито поступање ВСС. Наставићемо борбу против незаконитости и најмање произвољности у избору судија и јавних тужилаца.