АКПА доставила Предлог реформе избора судија Радној групи Министарства правде

Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) доставио је данас Радној групи Министарства правде задуженој за израду нацрта правосудних закона Предог реформе избора судија који садржи решења којима се уводи низ новина у овај процес.

Након усвојених уставних амандмана које се односе на правосуђе, Министарство правде је формирало радне групе за израду нацрта правосудних закона који се морају ускладити са Уставом Републике Србије до фебруара 2023. године. У питању су Закон о судијама, Закон о високом савету судства, Закон о јавном тужилаштву, Закон о Високом савету тужилаца и други закони. Њихова садржина ће коначно определити начин на који ће се бирати судије и тужиоци, начин на који ће се бирати чланови Високог савета судства и Високог савета тужилаца, начин рада ових тела, као и прецизно одређење положаја судија и тужилаца, што је од важности за њихову независност и непристрасност.

Предлог АКПА предвиђа детаљно регулисање услова за избор судија, увођење нових критеријума и мерила испуњености критеријума сваког кандидата, затим уводи обавезу за правосудне савете да сваку своју одлуку образложе, као и делотворно правно средство против одлука савета о избору судија и тужилаца. Начело јавности поступка је изражено кроз обавезу да се цео поступак тестирања кандидата и разговора са кандидатима јавно објављује. Такође је прдвиђено да сваки судија и тужилац мора завршити обуку на Правосудној академији, било пре избора на функцију (уколио се прихвати прдлог да завршена Правосудна академија буде услов за избор), било након избора на фунцкију, али пре ступања на дужност. Тако би коначно Србија уредила избор судија и тужилаца према стандардима израженим у актима Савета Европе и тиме би било обезбеђено пуно поверење грађане у избор судија, а тиме посредно и у цео правосудни систем, јер би постојале јасне гаранције да су изабрани најбољи кандидати.

АКПА такође предлаже да се пре слања предлога правосудних закона на мишљење Венецијанској комисији предлози закона јавно објаве и да се спроведе јавна расправа.

АКПА верује да ће нови правосудни закони у многоме допринети јачању владавине права, транспарентности и одговорности правосудног система и омогућити грађанима да до правде долазе на бржи начин.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *