АКПА начелно подржава нацрте правосудних закона

Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) које окупља судије, тужиоце и полазнике Правосудне академије, начелно подржава нацрте правосудних закона који се налазе на јавној расправи.

У питању су решења која у највећем броју случајева унапређују статус правосудних функционера, омогућавају већи степен независности судија, односно самосталности јавних тужилаца и изједначавају положај младих судија и тужилаца са старијим колегама, имплементирајући усвојене уставне измене према којима правосудна функција постаје стална, а активно и пасивно бирачко право на изборима за правосудне савете имају све судије и тужиоци, без изузетка, што до сада није био случај.

Ипак, очекивани реформски предлози су изостали у веома важним деловима. Најпре у погледу механизма избора судија и тужилаца, који се осим искључивања парламента из овог процеса, ни у чему не мења, те оставља начин избора судија и тужилаца без нужних гаранција непристрасности и објективности који се једноставно могу уградити у наш систем. С тим у вези оставља отвореним и деценијско питање улоге Правосудне академије у нашем правном систему не дајући одговорн на питање која је њена улога.
Друга област у којој су судије и тужиоци имали висока очекивања односи се на регулисање њиховог материјалног положаја који такође остаје неизмењен. Основицу за обрачун плата одређиваће друге две гране власти, уместо да се основица веже за политички неутралне параметре, какав је нпр. просечна плата грађана. Тиме се чува важан канал одлучивања о материјалном положају судија у коме је судство подређено, што је непотребно са аспекла владавине права.
АКПА ће на јавним расправама тражити одговоре на питања да ли је радна група Министарства правде узела у разматрање предлоге које је АКПА у току израде нацрта закона доставио, те који су разлози за изостанак реформе у наведеним сегментима. Уколико се значајнији помаци не направе до фебруара следеће године, када се очекује да ће закони бити усвојени, АКПА ће их свакако подржати, јер доносе боља решења од постојећих, али ће наставити да инсистира на даљим реформама у овој области, јер не сматар да је реформски процес овим заокружен.Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) које окупља судије, тужиоце и полазнике Правосудне академије, начелно подржава нацрте правосудних закона који се налазе на јавној расправи.

У питању су решења која у највећем броју случајева унапређују статус правосудних функционера, омогућавају већи степен независности судија, односно самосталности јавних тужилаца и изједначавају положај младих судија и тужилаца са старијим колегама, имплементирајући усвојене уставне измене према којима правосудна функција постаје стална, а активно и пасивно бирачко право на изборима за правосудне савете имају све судије и тужиоци, без изузетка, што до сада није био случај.

Ипак, очекивани реформски предлози су изостали у веома важним деловима. Најпре у погледу механизма избора судија и тужилаца, који се осим искључивања парламента из овог процеса, ни у чему не мења, те оставља начин избора судија и тужилаца без нужних гаранција непристрасности и објективности који се једноставно могу уградити у наш систем. С тим у вези оставља отвореним и деценијско питање улоге Правосудне академије у нашем правном систему не дајући одговорн на питање која је њена улога.
Друга област у којој су судије и тужиоци имали висока очекивања односи се на регулисање њиховог материјалног положаја који такође остаје неизмењен. Основицу за обрачун плата одређиваће друге две гране власти, уместо да се основица веже за политички неутралне параметре, какав је нпр. просечна плата грађана. Тиме се чува важан канал одлучивања о материјалном положају судија у коме је судство подређено, што је непотребно са аспекла владавине права.
АКПА ће на јавним расправама тражити одговоре на питања да ли је радна група Министарства правде узела у разматрање предлоге које је АКПА у току израде нацрта закона доставио, те који су разлози за изостанак реформе у наведеним сегментима. Уколико се значајнији помаци не направе до фебруара следеће године, када се очекује да ће закони бити усвојени, АКПА ће их свакако подржати, јер доносе боља решења од постојећих, али ће наставити да инсистира на даљим реформама у овој области, јер не сматар да је реформски процес овим заокружен.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *