Брзим законским изменама растеретити београдске судове

Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) поздравља напоре који се предузимају у циљу решавања горућег проблема преоптерећености парничних одељења Првог основног суда у Београду и Трећег основног суда у Београду у којима се овог месеца врше радње везане за делегацију (уступање) одређеног броја предмета другим основним судовима који су мање оптерећени, али напомиње да је за системско решење проблема потребно изменити процесне одредбе о месној надлежности судова.

До делегирања предмета које је у току дошло је захваљујући одлуци Врховног касационог суда (ВКС) који је уважио захтеве поступајућих судија Првог основног суда у Београду и Трећег основног суда у Београду у којима је највишем суду предочено да је угрожено право на правично суђење не само у поступцима по тужбама грађана против пословних банака, већ и у свим осталим грађанским поступцима пред овим судовима, због чега се на правноснажну судску одлуку годинама чека.

АКПА указује да ће након “фебруарске делегације надлежности”, доћи до извесног растерећења ова два суда, али да је проблем преоптерећености основних судова у Београду системски и да на такав начин мора бити решаван. Делегација надлежности је процесни институт чија примена је, по правилу, рестриктивна и њему је правосуђе прибегло у недостатку бољег законских решења. Како су до преоптерећености београдских судова довеле десетине хиљада тужби грађана из целе Србије против пословних банака чија седишта се налазе у Београду, то се решење проблема налази у измени процесних правила која треба да предвиде да се месна надлежност судова за решавање спорова између грађана и пословних банака одређује искључиво према пребивалишту грађана, а не према седишту пословних банака. На тај начин грађани би заштиту својих права могли да остварују пред судом надлежним за територију њиховог пребивалишта, који им је и физички ближи, а грађанима престонице не би било повређивано право на суђење у разумном року не само у споровима са пословним банкама, већ у читавом низу других парница, а пре свега у старим предметима по којима судије не могу ефинасно да поступају због великог прилива нових тужби.

АКПА зато позива Владу Републике Србије да предложи такве законске измене и законодавца да их по хитном поступку усвоји, јер ће у супротном у врло кратком року судска мрежа београдских судова бити на једнаком нивоу оптерећења као данас, уз даљи тренд раста предмета што ће за последицу имати нови низ повреда права на суђење у разумном року и неефикасно поступање судова.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *