Округли сто АКПА и УСТП

Алумни клуб правосудне академије (АКПА) је у сарадњи са Удружењем судијских и тужилачких помоћника Србије (УСТП) и Фондацијом Центра за јавно из Сарајева (Фондација ЦЈП) у Хотелу Палас 9. фебруара организовао Округли сто/стручну расправу на тему Избор на правосудне функције у Републици Србији.

Био је то важан корак у односима струковних удружења која имају дијаметралне погледе на решавање горућег питања српског правосуђа које се тиче избора правосудних функционера. На скупу су своје радове представили Гордана Крстић и Лазар Лазовић из УСТП-а и Синиша Трифуновић из АКПА, а у дискусији су учествовали чланови Високог савета судства, директор Правосудне академије, професор уставног права др Владан Петров, проф. Един Шарчевић, председник Фондације ЦЈП, као и чланови УСТП, АКПА и Удружења тужилаца Србије (УТС).

У својим закључцима, Синиша Трифуновић је, између осталог навео да је идеја развијања критеријума и мерила за избор на правосудну функцију неодвојива од идеје правосудних савета, те да безмало две деценије траје процес обликовања и унапређивања избора правосудних функционера у Србији, али да се није далеко одмакло на том путу, јер је правни систем недовољно уређен, што ствара перцепцију необјективних избора, чему доприносе и честе измене закона и подзаконских аката. Навео је да је важно да у овим процесима сарађују правосудни савети са Правосудном академијом, те да је потребно да дође до њиховог приближавања, како у управљању самом Правосудном академијом, тако и у избору будућих полазника, како би се обезбедило да завршена обука буде услов за избор на правосудну функцију, а истовремено очувала уставна овлашћења правосудних савета да управо она врше избор. Циљ мора бити елиминисање политичког, али и свих других непримерених утицаја које данас имамо и то није ни мало једноставан нити лако доступан задатак, због чега су поред нормативних промена у Уставу и закону, потребне и промене односа друштва и правосудних актера према овом питању.

Презентоване стручне радове можете преузети са сајта Фондације ЦЈП:

  1. Gordana Krstić, Lazar Lazović i Jelena Gajić, Sudijski i tužilački pomoćnici i Pravosudna akademija – konkurenti ili oponenti?
  2. Siniša Trifunović, Izbor pravosudnih funkcionera u Republici Srbiji: Pravni model izgradnje ili razgradnje sistema