Поднете иницијативе Уставном суду

Поднете иницијативе Уставном суду

Саопштења
Алумни клуб Правосудне академије је у складу са Одлуком Скупштине Алумни клуба од 30. октобра 2016. године заједно са Удружењем за заштиту уставности и законитости поднео Уставном суду Иницијативу за оцену законитости Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судије који се први пут бира (Сл. гласник РС, бр. 94/2016 од 24. новембра 2016. године), као и Иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости Правилника о критеријумима и мерлима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца који се први пут бира („Службени гласник РС“, бр. 80/2016). Поред јавних иступа у којима је најширој јавности предочено да норме садржане у правилницима Високог савета судства и Државног већа тужилаца садрже решења о избору судија и заменика јавних…
Опширније