Докази достављени парламенту

Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) доставио је доказе председнику Народне скупштине из којих јасно произлази да је највећи избор заменика тужилаца о коме парламент тренутно расправља на текућој седници противуставан и противзаконит.

Споран је део изборног поступка пред Државним већем тужилаца (ДВТ), које је овлашћени предлагач кандидата за тужиоце. ДВТ је доставио споран Предлог Народној скупштини, али није усвојио записник са седнице од 14. децембра 2017. године на којој се одлучивало о предлогу кандидата. Питање је да ли ће уопште записник и бити усвојен, с обзиром да до његовог усвајања није дошло ни на наредним седницама ДВТ-а.

АКПА је покушао да до записника дође и посредством Повереника за информације од јавног значаја, који је наложио хитно објављивање записника, али је ДВТ то одбио да учини, што отвара сумњу јавности у легитимитет избора и саме процедуре, посебно због тога што је са седнице била искључена јавност, а поједини медији су били у поседу списка предложених кандидата још пре саме седнице. Како ове важне изборе у јавнотужилачкој организацији прате контраверзе и контрадикторни наводи самог ДВТ-а о постојању, односно непостојању “припремне седнице” на којој се о кандидатима расправљало, било би целисходно цео поступак поновити уз присуство јавности, чиме би и сами предложени кандидати били лишени сумње у регуларност избора – наводе у АКПА.

Погледајте решење Повереника за информације од јавног значаја и допис ДВТ-а који је потом уследио.

resenje Poverenika

dopis dvt (грешком је наведен датум решења 05.02.2018. године уместо 05.03.2018. године)

Више о овој теми:

Афера “Тајни списак” – шта до сада знамо?

Медији о тужилачкој афери