Анализа новог система избора судија

Анализа новог система избора судија

Актуелности
Алумни клуб је израдио Кратку анализа проблема новог система избора судија у Републици Србији која представља пресек актуелних проблема са којима се Република Србија суочава и истовремено се предлаже решење тренутног стања у три корака. Кратка анализа проблема новог система избора судија у Републици Србији     ДОСАДАШЊИ НАЧИН ИЗБОРА СУДИЈА Ова представка се бави ступањем на судијску функцију (први избор на судијску функцију). Избор судија је регулисан Законом о судијама. Високи савет судства (у даљем тексту ВСС) је расписивао оглас за избор, обављао разговор са свим кандидатима, након тога сачињавао Одлуку о предлогу за избор коју је упућивао Народној скупштини која је вршила избор. ВСС приликом поступка предлагања кандидата није поштовао Одлуку о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова…
Опширније
Састанак са делегацијом ЕУ у Србији

Састанак са делегацијом ЕУ у Србији

Актуелности
Дана 24.11.2016. године представници Алумни клуба Правосудне академије одржали су састанак са представницима Делегације Европске уније у Републици Србији коју су чинили госпођа Мирјана Цветковић и господин Енрико Висентин . Састанку је присуствовао и Борха Хименез, шеф Твининг пројекта ЕУ  „Јачање капацитета Високог савета судства и Државног већа тужилаца“. Представницима Делегације ЕУ у Републици Србији током састанка указано је на проблеме у вези са првим именовањем на правосудну функцију, а предочена су нова решења Правилника ДВТ-а и ВСС-а којима се регулише питање првог избора. Посебно је указано на нужност решавања положаја полазника почетне обуке Правосудне академије који су завршили програм почетне обуке ПА и успоствљања система који предвиђа обуку на Правосудној академији као једину тачку уласка на правосудну функцију. Представници Европске уније у Републици Србији имали су потпуно разумевање у погледу…
Опширније